Brandmeldbeveiligings installaties

Haarmans installatietechniek is een erkend branddetectiebedrijf. Brand en ontruimingsinstallaties bestaan uit diverse onderdelen:

Brandpreventie.
De vooraf genomen maatregelen zijn ter voorkoming van brand, of ter voorkoming en het beperking van ongevallen bij brand, ter beperking van de schade in, aan en in de omgeving van een object bij brand en ter bestrijding van brand.

Organisatorische zaken.
Wat is de procedure bij het detecteren van een (beginnende) brand? Zowel thuis als op het werk moeten er duidelijke afspraken en procedures zijn. Brand voorkomen (thuis) is een publicatie met nuttige tips.

Detectie.
Voor een snelle detectie van een beginnende brand is een brandmeldinstallatie van levens belang.

Afhankelijk van het risico en de omvang van de detectie kan deze brandmeldinstallatie zorg dragen voor een snelledetectie. signalering en sturingen van installaties bij een beginnende of daadwerkelijkebrand. Bij een branddetectie worden de verantwoordelijke medewerkers (receptie, beveiligingsdienst, directie, Bedrijf Hulp Verleners en eventueel direct ook de Brandweer) gealarmeerd. De omvang en het type brandmeldinstallatie of Ontruimingsinstallatie wordt bepaald door de Eisende Partij, meestal de Verzekeraar -brandweer of pandeigenaar – gebruiker. De installatie wordt ontworpen aan de hand van een Programma van Eisen (PvE), deze wordt opgesteld door een erkend branddetectiebedrijf en goedgekeurd door de Brandweer. Deze PvE bevat alle te nemen noodzakelijke maatregelen volgens het bouwbesluit. Zoals Brand of ontruimingsinstallatie, doormelding naar de Brandweer, sturingen van b.v lift en rook en warmte afvoer en ventilatiesystemen en branddeuren enz.

Brandmeldsysteem of Ontruimingsinstallatie.
Een Brandmeldsysteem is een automatisch detectiesysteem dat bestaat uit automatische brandmelders en handmelders. Deze installatie kan de benodigde sturing verzorgen zoals aansturen van rookluiken luchtbehandeling liften enz. Bij brand worden de alarmmeldingen verzonden naar het Rac van de Brandweer.

Een Ontruimingssysteem bestaat uit handmelders en eventueel enkele automatische melders (in risicovolle of samenvallende ruimten en bij branddeuren. Dit systeem meld geen alarm door naar de Brandweer. Beide systemen geven door licht en geluidsignalen alarm aan de aanwezige personen.

Ontruimingsplan.
Een aantal maatregelen die nauwkeurig bepalen onder welke omstandigheden, onder wiens leiding en langs welke weg de aanwezigen een object verlaten moeten. Deze maatregelen bevatten tevens de organisatie van melding, alarmering en communicatie.

Onze diensten.
Als erkend branddetectie bedrijf leveren wij een uitgebreid pakket aan diensten, zoals opstellen “programma van eisen “(PVE), certificeren en service & onderhoud. Onze serviceafdeling is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. We zijn daardoor in staat om u altijd snel en vakkundig van dienst te zijn.

  • Brandmeldsystemen
  • Aspiratiesystemen
  • Geografisch BWP
  • Ontruimingscentrales
  • Lineaire thermische detectie
  • Opstellen van het Programma van eisen