Keuren elektrische installaties gebouwen

Elektrische installaties in gebouwen moeten veilig zijn. Daarom zullen deze regelmatig moeten worden geïnspecteerd. Een regelmatige controle van elektrische installaties– gericht op het opsporen van (potentiële) defecten en uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen – kan veel schade voorkomen. Hiervoor zijn, afhankelijk van het doel, verschillende inspectievormen.

Nen 1010 inspectie

Een inspectie uitgevoerd volgende de norm nen1010, waarbij deze zich voornamenlijk richt op “niet in gebruik zijnde” nieuwe installaties.

Doel: het vaststellen of de nieuwe installatie veilig in gebruik kan worden genomen en of deze is geïnstalleerd volgens de nen 1010.

Nen3140 inspectie

Een inspectie uitgevoerd volgens de norm nen 3140, waarbij deze zich voornamenlijk richt op “in bedrijf zijnde” bestaande elektrische installaties.

Doel: het voldoen aan de arbo-wet met betrekking tot de veiligheid van werknemers en gebruikers van de installaties.