Mechanische ventilatiesystemen

Nieuwbouwwoningen zijn erg goed geïsoleerd om de stookkosten en geluidsoverlast te reduceren en is het ventileren van woningen echt noodzakelijk.

Het ventileren van woningen zijn verschillende systemen mogelijk:

Er worden 4 typen ventilatiesystemen onderscheiden:
Systeem a: natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer,
Systeem b: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer,
Systeem c: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer,
Systeem d: mechanische toevoer en mechanische afvoer (gebalanceerde ventilatie).

De systemen c en d worden in nieuwbouwwoningen toegepast; de systemen a en b zelden of nooit.

Als gevolg van de epc-aanscherping brengen verschillende fabrikanten nieuw typen ventilatiesystemen op de markt. Dit geldt zowel voor systemen op basis van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer als balansventilatie. De verbeteringen zijn er met name op gericht om de ventilatiehoeveelheden te beperken. Optimalisatie van de toevoerroosters (zelfregelende roosters) is een eerste stap om de ventilatieverliezen te beperken. Deze roosters laten onafhankelijk van de winddruk een constante luchthoeveelheid door (deze optie geldt alleen voor ventilatiesystemen c).

De ventilatieverliezen kunnen nog verder beperkt worden door alleen te ventileren als het nodig is, bijvoorbeeld vraagsturing door middel van een ‘intelligente standenknop’, aanwezigheidsdetectie of een sensor die de luchtkwaliteit bepaald (co2-gehalte of luchtvochtigheid). Onder vraaggestuurde ventilatie worden ‘intelligente’ systemen verstaan die automatisch reageren op de ventilatiebehoefte in huis. Een centrale regelunit past de ventilatie direct aan op het leefpatroon van het huishouden. De luchttoevoer via roosters wordt afgestemd op de ventilatiebehoefte en dus op de luchtafvoer. Vraagsturing kan gecombineerd worden met zowel ventilatiesysteem c als d.